• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فیلتراسیون

در مقاله قبلی به شرایط آب مناسب نگهداری از دیسکس پرداختیم، بعد از آب مهمترین المان در دیسکس داری داشتن سیستم مناسب فیلتراسیون است. هر چه سیستم فیلتراسیون شما قوی باشد سلامت ماهیهای شما نیز تضمین خواهد شد. این نکته می تواند روی سلامت – فرم ماهی – رشد ماهی موثر باشد. شاید اولین ذهنیت […]

آب مناسب دیسکس

پس از فراهم کردین شرایط تانک اصلی و تهیه تانک های قرنطینه و آب انبار، مهمترین المان نگهداری دیسکس آب مناسب است. متاسفانه با اینکه فاکتور های آب برای دیسکس مهم و اساسی است از قبیل ph و سختی آب که معمولا در سایتها و کتابهای مختلف برای افزایش بار علمی سایتها از آن با […]