• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تکثیر مصنوعی

بارها برای علاقمندان و تکثیر کنندگان دیسکس اتفاق افتاده که جفتی تخم یا بچهای خود را میخورند و به دنبال راهکاری برای این مشکل هستند بهترین راهکار داشتن جفت حمال هست ولی در صورت نبود باید سراغ تکثیر مصنوعی رفت که البته کار پر مشقتی است. امیدوارم آموزشی که خدمتتون میدهم راهکار مفیدی برای این […]