• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زمان جداکردن بچه ماهی از والدین

در مباحث قبلی راجع به تکثیر طبیعی و مصنوعی شرح داده ایم. در این پست به زمان جداکردن بچه ها از والدین میپردازیم. فرض را بر این میگیریم یک جفت مولد خوب داریم که بچه ها را نمیخورند و خوب بچه ها را نگهداری میکنند در اینصورت چه تایمی میتوان بچه ها را جدا کرد. […]